Referenser

”Jag fick tid för reflektion och analys när jag gick ledarprogrammet och jag använder utbildningens verktyg och metoder i vardagen.”

Vice VD, Presto Brandsäkerhet AB i Katrineholm
www.presto.se

Pussel

”Personalinvest hjälpte oss i arbetet med kompetensutveckling och gav oss i ledningen ökad självinsikt och intresse att fortsätta utveckla oss. Vi på ERA tycker också att Personalinvest på ett bra sätt lyssnade in vår verksamhet och kunde anpassa analysen efter våra behov och önskemål.”

VD, ERA Bostadsmäklarna i Norrköping
www.erasweden.com

Pussel

”Vi fick hjälp att hitta nya infallsvinklar på hur vi ska utveckla vår verksamhet och Personalinvest visade prov på en mycket god social kompetens i arbetet med personal på alla nivåer i företaget.”

VD, CMW
www.cmwab.se

Andra kunder är t.ex:

Region Östergötland, A&O, Svenska Kyrkan, IFS World Operations AB, Feelgood, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Katrineholms kommun, Samhall AB, Sectra, DS Smith, Propia, TvNo, Manpower Hälsopartner, Hälsouniversitetet i Linköping, Ensjöholms by, Migrationsverket.