PPA – Personlig Profil Analys

PPA är ett samtalsverktyg för att få fram dina styrkor och sätt att agera i olika situationer på arbetet.

Den hjälper dig att ta fram dina bästa sidor både privat och på arbetsplatsen.

Upplägg

Du får individuell återkoppling med följande innehåll:

 • 3 olika profiler utifrån dina val; hur du ser på dig själv, hur du uppträder under press och hur du agerar i ditt nuvarande arbete.
 • Vi förmedlar att analysen pekar på vilka starka sidor du har och vad som gör dig motiverad, vilka starka sidor du använder i nuvarande arbetssituationen och vilka typer av arbetsuppgifter som du är mest lämpad för.
 • Vi diskuterar vad tycker du bäst om att göra av följande: styra och kontrollera, leda och motivera, organisera och administrera, undersöka och analysera.

Arbetsgruppen kan också göra var sin PPA för att sedan träffas och diskutera följande frågor:

 • Vad är gruppens styrka? Var ligger riskerna för konflikt i gruppen? Hur bör ledarskap utövas i förhållande till individen och till gruppen?
 • Vilka faktorer kan utvecklas hos var och en för att vi ska bli ännu starkare som grupp?
 • Hur upplever vi samarbetet i gruppen?
 • Vad kan vi göra för att bättre nyttja gruppens och individens resurser i det dagliga arbetbetet?

Målgrupp

 • Enskilda medarbetare, lednings- och arbetsgrupp.

Syfte

 • Ger dig som individ en bekräftelse på vad du är bra på och kan utveckla i ditt arbete. Skapar energi i gruppen då alla får delge sin profil och ge varandra positiv feedback.

Vad är värdet av insatsen?

 • Personlig utveckling och du kan använda din styrkebeskrivning som en tillgång i arbetet, under en anställningsintervju eller i ditt CV.
 • Effektiva arbetsgrupper som blir medvetna om sina egna och andras resurser.
 • Bonuseffekten blir högt i tak.

Metod

Enskilda återkopplingar av varje individs Personliga Profil Analys (PPA).

Vid gruppinsatser träffas gruppen och går igenom den gemensamma resurspotentialen. Sedan arbetar gruppen vidare med hur man på bästa vis kan utnyttja potentialen i det dagliga arbetet.

Under de senaste 10 åren har vi återkopplat ett hundratal PPA-analyser. Många tycker att de får en riktig aha-upplevelse och bekräftelse av att få se sin personliga profil.