Dubbelstjärnan

Det hjälper att ha roligt på jobbet men man måste också agera klokt i svåra situationer.

Nyckeln till en sund och utvecklande arbetsplats är att ledning och medarbetare har positiva upplevelser tillsammans och en beredskap att kunna hantera svåra situationer. Med hjälp av Dubbelstjärnan utvecklar vi en positiv och öppen kommunikation på arbetsplatsen.

Målgrupp

  • Chefen och arbetsgruppen tillsammans eller endast chefer.

Syfte

  • Att öka arbetsglädjen och samtidigt utveckla en bra kommunikation.

Vad är värdet av insatsen?

  • Bra kommunikation på arbetsplatsen.
  • En väl fungerande arbetsplats med god psykosocial arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Metod

Konsulten från Personalinvest leder grupprocessen genom konceptet ”Dubbelstjärnan” av B. Furman.

  • Först ges gruppen utrymme att dela med sig av erfarenheter och synpunkter kring uddarna (se stjärnan).
  • Sedan prövar vi på att hantera de olika uddarna i gruppövningar som både är skojiga och tankeväckande.
  • Sist diskuterar och formulerar vi spelregler som känns angelägna för gruppen.
  • Varje arbetsgrupp formulerar egna spelregler.

Pussel