Reteaming

Reateaming skapar tilltalande och tydliga mål och ökar lusten att samarbeta!

Målgrupp

  • Chefen och arbetsgruppen tillsammans eller endast chefer.

Syfte

  • Att nå satta mål med hjälp av Reteamingmodellen

Vad är värdet av insatsen?

  • Skapar hopp och optimism
  • Bygger upp motivation och kreativitet
  • Förstärker samarbete och gemensamma mål uppnås

Metod

Konsulten från Personalinvest leder grupprocessen genom konceptet ”Reteaming” av B. Furman. Se nedan:

Reteaming för gruppen (2-3 gruppträffar):

1. Beskriv er vision om hur ni vill ha det i framtiden!
2. Identifiera de mål som ni ska uppnå för att nå er dröm och välj det viktigaste först!
3. Skaffa fram supportrar
4. Bli medvetna om fördelarna med ert mål
5. Se de framsteg ni redan har uppnått
6. Föreställ er de kommande framstegen
7. Bekräfta utmaningen
8. Bygg tilltro
9. Förbered er på att tackla eventuella motgångar!
10. Avge era löften om att ni vill gå till handling
11. Observera framstegen aktivt!
12. Fira framgången och tacka era supportrar!

Det gemensamma målet kan brytas ner på individnivå.

  • Vad kan jag sätta för personligt mål som hjälper till att nå vårt gruppmål?
  • Mindre pep-grupper kan arbeta med personliga mål 4-10 ggr där gruppen frågar efter framsteg och ger löften om vad man vill göra för att främja sin målsättning till nästa gruppträff.
  • Man ”peppar” och skapar möjligheter för motivation till att lyckas i en önskad utveckling för individen.

Hur ofta?

2-3 gruppträffar.

Personalinvest hjälper er att skapa visioner och sätta upp mål.