Coaching

Coaching är en målinriktad, effektiv metod att uppmuntra och sätta igång en förändringsprocess utan att presentera färdiga lösningar. Vi samtalar med utgångspunkt i det som är viktigt för dig.

Målgrupp

  • Ledningsgrupp, chefer och nyckelpersoner på alla nivåer samt medarbetare som vill förändra något inom eller utanför sig själv.

Syfte

  • Coachen hjälper dig att medvetandegöra vad du vill förändra och hur det ska gå till på vägen mot dina mål.

Metod

Coachens uppgift är att:

  • Få fokus på dina viktigaste frågor och dilemman i karriär och privatliv.
  • Hjälpa dig att definiera de mål som du vill uppnå.
  • Ställa kärnfulla frågor som stimulerar till nya tankar och perspektiv.
  • Stödja dig att gå från tanke till handling.

Vid ett inledande prova-på-samtal får du utvärdera vad personlig coaching kan tillföra dig. Sedan följer personliga coachträffar under 2 – 6 månader varvat med hemuppgifter i arbetet mot dina mål.

Våra konsulter mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med personlig coaching!