Handledning

Handledningens främsta uppgift är att hos individen eller gruppen utveckla den professionella kompetensen och att ta till vara de inneboende resurser som finns inom varje individ. Utgångspunkten i handledningen är att fokusera på:

 • Styrkor
 • Resurser
 • Möjligheter

Handledning kan både vara målinriktad och processinriktad och inriktningen klargörs efter diskussion mellan handledaren och de handledda utifrån de behov som finns.

Som handledare hjälper vi dig att;

 • utmana processer och söka möjligheter
 • uppmuntra till kreativitet
 • se framåt och visa vägar
 • möjliggöra handling och utveckling
 • uppmuntra, stärka, engagera, ge erkännande
 • skapa en samarbetssituation

Målgrupp

 • Ledare, nyckelpersoner på alla nivåer samt ledningsgrupper och arbetsgrupper som vill öka sin professionella kompetens och därmed också sin kreativitet och utvecklingsförmåga.

Syfte

 • Att erbjuda en skyddad reflektionsplats som ger möjlighet till både personlig och professionell utveckling.

Värdet av insatsen?

Handledning ökar medarbetarnas förmåga att på ett bra vis hantera svåra situationer och öka förmågan till kreativitet både i yrkeslivet och i privatlivet. Det är dessutom avlastande och kan på så vis minska stressen på arbetsplatsen.