Karriärutveckling

Vi vill stimulera förändringskraften hos de medarbetare som lämnar sina uppdrag. Med hjälp av en personlig coach kan det gå lättare att hitta nya karriärvägar!

En konkret ”hjälp till självhjälp”-tjänst där medarbetaren får en personlig coach. Programmet innehåller bl.a. reflekterande samtal om:

  • Nuläget
  • Omvärldsorientering
  • Framtidsmöjligheter
  • Starka och utvecklingsbara sidor (PPA-analys)
  • Arbetsplats för praktisk kompetensutveckling
  • Mål och delmål på vägen
  • Aktiviteter att nå målen
  • Uppföljning

Målgrupp

  • Medarbetare på alla nivåer.

Syfte

  • Underlätta för medarbetare att hitta nya karriärvägar.

Vad är värdet av insatsen?

Skapar en goodwill-känsla för båda parter.

Vi samtalar på ett pedagogiskt, stödjande och lösningsinriktat sätt. Vi utgår från individens fria vilja och behov. Personalinvest har ett stort nätverk av arbetsgivare och när intresse finns kan vi ge medarbetaren möjlighet till arbetspraktik.

PERSONALINVEST har ett beprövat arbetssätt som hjälper medarbetare att hitta nya karriärvägar när de vuxit ur sin roll och behöver hjälp till ett nytt steg i karriären.