Lösningsinriktat tänkande

Det lösningsinriktade tänkandet tar sin utgångspunkt i;

  • Att det är viktigare att koncentrera sig på lösningar än att analysera problem och syssla med det som varit.
  • Att det alltid finns undantag, det vill säga tillfällen då problemet är mindre eller helt borta

Om ditt företag vill förändra sitt arbets- och tankesätt är det lösningsinriktade förhållningssättet ett positivt verktyg.

Målgrupp

  • Chefer och medarbetare i alla företag och organisationer.

Syfte

  • Att ta fasta på och utveckla företagets resurser, styrkor och möjligheter.

Vad är värdet av insatsen?

Deltagarna får ett redskap som fokuserar på det som fungerar i organisationen i stället för att lägga all tid på att diskutera det som inte fungerar.

Det lösningsinriktade tänkandet för ofta med sig en positiv stämning på arbetsplatsen som i sin tur ofta bidrar till att medarbetarna trivs, stannar kvar i företaget, samarbetar bättre och uppvisar större initiativrikedom och kreativitet.

Metod

  • Vi går igenom grunderna i det lösningsinriktade tänkandet och vi kopplar det till deltagarnas liv och arbete.
  • Vi ställer frågor på ett lösningsinriktat sätt. Vi förvandlar problem till realistiska mål och lösningar.
  • Vi registrerar redan gjorda framsteg.
  • Vi formulerar svaret på ”mirakelfrågan” dvs hur ”problemet” ser ut när det är löst.
  • Vi fokuserar på skillnader.

Vi arbetar efter devisen; Bakom varje klagomål finns ett önskemål!