Mental Stryka – Stresshantering

Nuet präglas av stora och snabba förändringar. Att vara effektiva och att kunna hantera många bollar i luften samtidigt, är krav som både vi själva och arbetslivet kräver av oss. Allt fler människor känner av stressreaktioner. När tankarna färgas av oro och känslor av otillräcklighet kallar vi det negativ stress.

Vi vill genom det här passet aktivera både kropp och knopp kring stress. Stress kan vara både positiv och negativ. Om vi lär oss se när vi blir stressade kan vi påverka vår livssituation. Genom att utveckla vår mentala styrka kan vi utveckla vår personlighet och våra livsmål.

Utbildningen tar upp frågor som;

  • Vad är stress?
  • Hur påverkar stressen kroppen?
  • Finns det god stress?
  • Kan jag påverka stressen och min mentala förmåga?
  • Vill och kan jag utvecklas?
  • Vilka är mina livsmål?
  • Vad kan jag göra för att nå dem?

Målgrupp

  • Alla som vill öka sin förmåga att förstå och hantera stress och att fokusera på sina karriär- och livsmål.

Syfte

  • Att förstå grundläggande stressmekanismer och att få verktyg att hantera en komplex arbets- och livssituation.

Vad är värdet av insatsen?

Medarbetare som mår och fokuserar bättre.

Metod

Föreläsning med övningar.