Om Personalinvest

Personalinvest i Norrköping är grundat av Kicki Fredmark och Ingrid Mårtensson. Vi är socionomer och har vidareutbildningar i grupputveckling, terapi, handledning, coachning, mental träning och organisationsutveckling.

Personalinvest är paraplyorganisation för våra företag TRIVIA och PEAR som har arbetat kring organisations- och personalutvecklingsfrågor i mer än 10 år.

Handskak

Vilken syn har Personalinvest på företagande?

Framgångsrika organisationer:

  • Arbetar systematiskt med sina mål och värderingar.
  • Hittar lösningar istället för att fokusera på problem.
  • Arbetar proaktivt genom att stimulera alla medarbetare
    till att ta initiativ och ansvar för utveckling.
Handskak

Hur arbetar Personalinvest?

Efter en inledande diskussion tillsammans med ledningen konstateras vilka utvecklingsbehov som finns i företaget.

Vi kan då erbjuda tjänster inom:

  • Analys
  • Motivation och utveckling
  • Utbildning